Werken met hoofd, hart en handenMet hoofd…

Analytisch op verschillende niveaus, de kern zoekend, georganiseerd,  heldere denker, nauwkeurig, perfectionistisch, breed geïnteresseerd, positief kritisch, intelligent, meedenkend, strategisch inzicht, scherp – snel en zuiver duidend, relativerend.Met hart…


Inlevingsvermogen, goede luisteraar, gunt de ander succes, integer, betrokken, gericht op verbinding en relatie, ecologisch in de breedste zin, open houding, respectvol, intuïtief, sensitief, sluit aan bij de ander, gericht op ontwikkeling, humor, passie, eerlijk, zuiver
En handen…

Creatief, fantasievol, origineel, snel verbanden zien en toepassen, aanpakker, willen creëren, innovatief, gaat uitdagingen aan, kan visie en sfeer vertalen, bezig, ziet altijd kansen, werkend en investerend in vakmanschap, vaardig, de wil om het goed(e) te doen 

Professionele achtergrond & opleiding

Werkervaring, scholing en de passie voor schrijven komen voor mij in ZegveldTekstwerk prachtig samen. Meer nog: ze versterken elkaar.

Met mijn opleiding en ervaring in het werken met creativiteit als middel om te komen tot iets wat meeromvattend is, heb ik mijzelf verder ontwikkeld in creatief en innovatief denken. 

Het psycho-sociale aspect heeft mijn bijzondere belangstelling. Hoe je je verhoudt tot (verschillende delen van) jezelf en de wereld om je heen, vind ik een fascinerend gegeven. Dat dit iets wezenlijks betekent voor jouw (en mijn) eigen communicatie, is dan natuurlijk logisch! (Wanneer) heeft jouw communicatie het gewenste effect? 
Taalpsychologie is iets wat ik dagelijks voor mijn klanten toepas.

Ervaring en opleiding in marketing borduurt hier op door: uiteindelijk heeft jouw bewust gekozen taal invloed op het gedrag van de ander. En dat wil je ook.

Met de werkervaring en opleiding in management heb ik alle voorgaande elementen kunnen verbinden, beter inzicht gekregen in bedrijfskundige vragen, blogs, web- en social media-teksten.

Het schrijven wat ik onder andere bij Wim Daniëls, Koos van den Kerkhof en Esther van der Werf deed, heeft voor heel veel plezier en gerichtere schrijfontwikkeling gezorgd. Het resultaat ervan zet ik graag in om teksten voor jouw bedrijf te schrijven!